Default Header Image

scurt-istoric

Catedra şi clinica universitară de dermatovenerologie şi-au început activitatea in ianuarie 1946, după fondarea la 31 august 1945 a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău, prin transferarea Institutului de Medicină nr. 2 din Sankt-Petersburg, evacuat din Kislovodsk în timpul celui de-al doilea război mondial.

Fondatorul catedrei şi primul conducător al clinicii dermatologice a fost profesorul universitar Mihail Borzov, care a exercitat această funcţie din 1946 până în 1959. În perioada 1959-1989 conducător al clinicii universitare şi şef de catedră a fost profesorul universitar Ludmila Bogaciova, Om Emerit, care în 1962 a susţinut teza de doctor habilitat în ştiinţe medicale: “Diagnosticul, tratamentul şi profilaxia trichomoniazei la bărbaţi”. Între anii 1989 şi 2010, catedra a fost condusă de profesorul universitar Gheorghe Muşet, Om Emerit, care în 1987 a susţinut teza de doctor habilitat în ştiinţe medicale “Enzimele lizozomale şi schimbările sistemului vegetativ la bolnavii cu psoriazis”. Din 2010 conducerea catedrei a fost preluată de decanul Facultăţii de Medicină nr. 2, conferenţiarul universitar Mircea Beţiu.

 În diferite perioade de timp, la catedră au activat conferenţiarii universitari: A. Bragarenco, I. Vovcu; asistenţi universitari: P. Cozişcurt, A. Şcerbacova, C. Barbăneagră, E. Serbin, N. Jelamschi. Până în prezent activează conferenţiarii universitari Gr. Morcov, L. Gugulan, V. Sturza, V. Gogu, B. Nedelciuc şi asistenţii universitari Nina Fiodorova, V. Caproş, V. Ţâbârnă.

În decurs de 60 ani în cadrul catedrei au fost susţinute 2 teze de doctor habilitat (L. Bogaciova, 1962; G. Muşet, 1987) şi 17 teze de doctor în ştiinţe medicale  (sub egida profesorului M. Borzov – A. Mejevalova, 1955; A. Bragarenco, 1958; C. Barbăneagră, 1959; sub tutela profesorului L. Bogaciova – I. Vovcu, 1966; V. Bilic, 1969; Gh. Muşet, 1970; I. Bologan, 1973; A. Josanu, 1973; L. Gugulan, 1975; Gr. Morcov, 1981; V. Sturza, 1988; T. Condrea, 1991 şi sub conducerea profesorului Gh. Muşet – V. Gogu, 2000; B. Nedelciuc, 2000; M. Beţiu, 2002; E. Raevschi, 2003, O. Tabuică, 2012).

Din realizările catedrei, menţionăm editarea unui şir de monografii, lucrări ştiinţifice şi didactico-metodice importante, organizarea a 4 conferinţe (1959, 1969, 1985, 1994) şi 4 congrese naţionale de dermatologie cu participare internaţională (1997, 2000, 2004, 2010), materialele respective fiind publicate în ediţii speciale. În curând va ieşi de sub tipar un nou manual de dermatovenerologie, destinat studenţilor de la Facultatea de Medicină.

Baza clinică a catedrei este IMSP Dispensarului Dermatovenerologic Republican (actualmente IMSP Spitalul de Dermatologie şi Maladii Comunicabile), cu excepţia anilor 1972-1986, când catedra era în incinta Dispensarului Dermatovenerologic Municipal Chişinău.