Default Header Image

Publicaţii

 1. BEŢIU, M., MUŞET, Gh. FIODOROVA, N. Dermatovenerologia în teste: culegere de teste.  Chişinău: Medicina, 2004. 176 p.
 2. BEŢIU, M., MUŞET, Gh., FIODOROVA, N. Dermatovenerologia în teste = Дерматовенерология в тестах , Ed. a II-a. Chişinău: Ericon, 2007. 240 p.
 3. BEŢIU, M., FIODOROVA, N., JELAMSCHI, D. BODRUG, N. Ghid de diagnostic şi tratament al infecţiilor cu transmitere sexuală. Chişinău: Pontos, 2006. 174 p.
 4. BEŢIU, M. Sifilis: diagnosticul şi definiţie de caz, interpretarea testelor serologice şi tratament. Suport metodic pentru studenţi şi rezidenţi. Chişinău: Medicina, 2008. 27 p.
 5. BEŢIU, M., CREŢU, V., CREŢU, N. ş. a. Decizii pentru un mod sănătos de viaţă: Ghidul profesorului pentru cursul opţional pentru instituţiile din învăţământul profesional şi mediu de specialitate din R. Moldova.  Chişinău: CMB, 2011. 123 p.
 6. BEŢIU, M.,  CREŢU, V., CREŢU, N. ş. a.  Decizii pentru un mod sănătos de viaţă: Ghidul elevului pentru cursul opţional pentru instituţiile din învăţământul profesional şi mediu de specialitate din R.Moldova. Chişinău: CMB, 2011. 83 p.
 7. BOTNARU, V., CALARAŞ, D., BEŢIU, M. Medicina internă. Breviar: modulul Alergologie. Manual pentru uzul studenţilor. Chişinău: Serebia, 2011. 166 p.
 8. GOGU, V. Psoriazisul: Elaborare metodică pentru studenţi. Chişinău: Sofart Studio, 2007. 26 p.
 9. GOGU, V., MUŞET, Gh., NEDELCIUC, B., BEŢIU, M. Dermatita de stază şi vasculitele alergice: Elaborare metodică pentru studenţi.  Chişinău: Medicina, 2007. 27 p.
 10. GOGU, V., MUŞET, Gh., NEDELCIUC, B. Lichenul plan: Elaborare metodică pentru studenţi.  Chişinău: Medicina, 2007. 18 p.
 11. MUŞET, Gh. Dermatita atopică: aspecte de etiologie, patogenie. Diagnostic clinic şi tratament. Chişinău: Medicina, 2007. 27 p.
 12. MEREUŢĂ, I., MUŞET, Gh., TCACENCO, E., HARŞTEA, D. Managementul oncodermatologic în depistarea precoce a tumorilor cutanate. Chişinău: Infohandi, 2009. 110 p.
 13. NEDELCIUC, B. Dermatovenerologie eponimică, toponimică şi acronimică. Chişinău: Tipografia Centrală, 2010. 212 p.
 14. NEDELCIUC, B. Acneea vulgară. Chişinău: Sofart Studio, 2007.  30 p.
 15. STURZA, V. Manifestări corelative între patilogia cutanată şi cea gastro-intestinală: Ghid de medicină practică.  Chişinâu: Tipografia Centrală, 2003. 45 p.
 16. STURZA, V., MUŞET, Gh., ŞALARU, E. Onicomicozele – opţiuni terapeutice: Ghid de medicină practică. Chişinău: Tipografia Centrală, 2003. 47 p.
 17. БЕЦИУ, М., МУШЕТ, Г.,  ФЁДОРОВА, Н. Дерматовенерология в тестах: Cборник тестов Кишинэу: Medicina, 2005. 194 c.
 18. ГОГУ, В.Н. Псориаз: Mетодическое пособие для студентов. Кишинэу: Medicina, 2007.
 19. ГОГУ, В., МУШЕТ, Г., НЕДЕЛЬЧУК, Б., ФЁДОРОВА, Н.  Застойный дерматит и аллергические васкулиты: Mетодическое пособие для студентов. Кишинэу: Medicina, 2007. 27 с.
 20. Гогу, В., Мушет, Г., Недельчук, Б. Красный плоский лишай: Mетодическое пособие для студентов. Кишинэу: Medicina, 2007. 18 с.
 21. МОРДОВЦЕВ, В., МУШЕТ, Г., АЛЬБАНОВА, В. Псориаз. Кишинэу: Штиинца, 1991. 185 с.
 22. O.Tabuica, Gh.Muşet, M.Beţiu. The diagnostic performance of treponemal western blot as a confirmatory test for latent syphilis. SănătatePublică, Economieşi Management înMedicină, nr. 1(36) / 2011 / ISSN 1729-8687, p. 49-52. Categoria B.
 23. N.Dolma, M. Beţiu. Dermatita atopică infantilă: aspecte clinico-evolutive.  Analeleştiinţifice ale USMF “NicolaeTestemiţanu”, ediţia XIV-a, volumul 3 “Problemeactualeînmedicinainternă”, Chişinău, 2013, p. 752-755. Categoria C.
 24. M. Beţiu, Nina Fiodorova, Tatiana Alexandrova, V. Sturza. Epidermolizele buloase: aspecte clinico-evolutive şi de tratament. Analele ştiinţifice ale USMF ”Nicolae Testemiţanu”, ediţia XIV-a, vol.3 “Problemeactualeînmedicinainternă”, Chişinău, 2013, p.746-752. Categoria C.
 25. I.Ababii, M.Gavriliuc, M.Beţiu, R.Gramma. Internaţionalizareaînvăţământului superior medical încontextuldezvoltăriistrategice a USMF „NicolaeTestemiţanu”.  AnaleleŞtiinţifice ale USMF „NicolaeTestemiţanu”, nr. 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719, p. 10-14. Categoria C.
 26. N.Dolma, M.Beţiu.  The epidemiological, clinical and immunological, and genetic aspects of atopic dermatitis. Curierul Medical, nr. 3(56) / 2013 / ISSN 1875-0666, p. 64-71. Categoria B.
 27. B.Nedelciuc, M.Beţiu, A.Guţu. Acne vulgaris: retrospectives and perspectives. Curierul Medical, nr. 4(56) / 2013 / ISSN 1875-0666, p. 62-65. Categoria B.
 28. M.BeţiuAcquired syphilis in children: case presentation. The American Austrian Foundation, Inc. On-line cases library / 2010 http://www.aaf-online.org/php/member_area/onlinecases/index.php?act=view&id=602.
 29. NadejdaDolma,M.Beţiu. Manifestăricutanateatopicerecente – studiucomparativ. Conferinţa de dermatologie ”ZileleGh.Năstase”, Iaşi, România, 2011, p. 60-62.
 30. M.Beţiu, V.Gogu, V.Sturza, A.Baltă, I.Batâr. Celulitadisecantă a scalpului (perifolliculitiscapitisabscedensetsuffodiens) – caz clinic. Dermatovenerologie, RevistaSocietăţiiRomâne de Dermatologie, volumul 56, 2011, nr.3 supliment, p.18-19.
 31. N.Dolma,V.Sofronii, M.Beţiu. Dermatitaatopică la copilîncazuisticasecţiei consultative IMSP Institutul de CercetăriŞtiinţificeînDomeniulOcrotiriiSănătăţiiMameişiCopilului.  Dermatovenerologie, RevistaSocietăţiiRomâne de Dermatologie, volumul 56, 2011, nr.3 supliment, p.97-98.
 32. M.Beţiu, Gh.Muşet, N.Fiodorov, V.Sturza, I.Macovscaia, D. Rubanovici. Sertaconazol întratamentulmicozelorsuperficiale. Conferinţa de dermatologie ”ZileleGh.Năstase”, Iaşi, România, 2011, p. 20-21.
 33. Gr.Morcov,M.Beţiu,Gh.Muşet. ITS şi fertilitatea la victimele traficuluiuman. Conferinţadedermatologie ”ZileleGh.Năstase”, Iaşi, România, 2011, p. 21-22.
 34. Gh.Muşet, N.Fiodorov, M.Beţiu, N.Dolma, L.Mahortov. Fototerapiaîndermatitaatopicăcuultraviolete B înbandaîngustă (UVB 311nm).Conferinţadedermatologie ”ZileleGh.Năstase”, Iaşi, România, 2011, p. 42-43.
 35. B.Nedelciuc, M.Beţiu, Gh.Muşet,V.Gogu, Gr.Morcov, L.Gugulan, V.Sturza,N.Fiodorov,V.Caproş,V.Ţâbârnă. Cinetrebuiesă tratezeacneea: dermatologulsaumediculdefamilie? Conferinţadedermatologie ”ZileleGh.Năstase”, Iaşi, România, 2011, p. 49-50.
 36. NinaFiodorov, V.Sturza, D.Rubanovici,M.Beţiu. Hiperkeratozaepidermolitică (eritrodermieichtioziformăcubule) – cazclinic.Conferinţadedermatologie ”ZileleGh.Năstase”, Iaşi, România, 2011, p. 54-55.
 37. Gh.Muşet,M.Beţiu, N.Fiodorov, V.Calistru, I.Macovschi, V.Gheleţchi, E.Gurschi.Spectrul patologiei cutanate la pacienţi de vărstă pensionară. ConferinţadeDermatologie ”ZileleGh.Năstase”, Iaşi, România, 2012, p. 33-34.
 38. Gh.Muşet, M.Beţiu, N.Fiodorov, V.Sturza, A.Savin-Grosu, A.Diomin. Particularităţileonicomicozelorlavârstnici. ConferinţadeDermatologie ”ZileleGh.Năstase”, Iaşi, România, 2012, p. 36-37.
 39. V.Sturza, M.Beţiu, N.Fiodorov, N.Rotari,V.Gogu, B.Nedelciuc, D.Rubanovici, P.Gutium, L.Marchitan. Profilulmicrobiologicîntrichomoniazaurogenitală. ConferinţadeDermatologie ”ZileleGh.Năstase”, Iaşi, România, 2012, p. 49-50.
 40. M.Beţiu,Gh.Muşet, N.Fiodorov, G.Morcov, V.Sturza, L.Gugulan, V.Gogu, B.Nedelciuc, V.Caproş, V.Ţâbârnă. ExperienţatratamentuluicuIsotrexingelînacneeavulgară. ConferinţadeDermatologie ”ZileleGh.Năstase”, Iaşi, România, 2012, p. 50-51.
 41. N.Fiodorov, M.Beţiu, V.Sturza. Ichtiozavulgarănigricans – cazurifamiliale.
 42. Conferinţa de Dermatologie ”ZileleGh.Năstase”, Iaşi, România, 2012, p. 51-52.
 43. N.Dolma, M.Beţiu,N.Fiodorov, N.Rotari. Expresiaclinica a superantigenilorîndermatitaatopica. ConferinţadeDermatologie ”ZileleGh.Năstase”, Iaşi, România, 2012, p. 52-53.
 44. M. Beţiu, Gh.Muşet, NinaFiodorovaşi al. Uneleaspecteprivincazurile de epidermolizelebuloaseînRepublica Moldova. Dermatovenerologie, RevistaSocietăţiiRomâne de Dermatologie, volumul 57, 2012, nr.2 supliment, p.10-11.
 45. Al.Baltă, M.Beţiu. Mycosis fungoid hiperpigmentat – caz clinic. Dermatovenerologie, RevistaSocietăţiiRomâne de Dermatologie, volumul 57, 2012, nr.2 supliment, p.18-19.
 46. M.Beţiu, V.Gogu, L.Şaptefraţişi al. Telangiectaziamaculariseruptivaperstans la adult – prezentare de caz clinic. Dermatovenerologie, Revista SocietăţiiRomâne de Dermatologie, volumul 57, 2012, nr.2 supliment, p.31-32.
 47. Al.Baltă, M.Beţiu, V.Gogu. Boala mână-picior-gură. Conferinţa de Dermatologie „Zilele Gh. Năstase”, Iaşi 2013, p.18-19.
 48. M. Beţiu, Nina Fiodorova, V. Sturza, V. Gogu.Keratodermiapalmo-plantarăPapillon-Lefevre – caz clinic cu paternpsoriaziform. Conferinţa de Dermatologie „Zilele Gh. Năstase”, Iaşi 2013, p. 52-53.
 49. M. Beţiu, Nina Fiodorova, V. Sturza. Cazuistica cu referinţă la epidermolizele buloase raportate în anii 2000-2012. Conferinţa de Dermatologie „Zilele Gh. Năstase”, Iaşi 2013, p. 53-54.
 50. M.Beţiu, Nina Fiodorova, Nadejda Dolma, Irina Batîr. Opţiuni atoderm în tratamentul adjuvant al dermatitei atopice. Conferinţa de Dermatologie „Zilele Gh. Năstase”, Iaşi 2013, p.64-65.
 51. Nadejda Dolma, MirceaBeţiu. Opiniiprivindrisculereditarînalt de atopie la copiii sub 2 ani. Conferinţa de Dermatologie „Zilele Gh. Năstase”, Iaşi 2013, p. 67-68.
 52. M. Beţiu, I. Batîr, S. Nesterova, V. Ţâbârnă. Sifilisul congenital înRepublica Moldova: retrospective anului 2013. Conferinţa de Dermatologie „Zilele Gh. Năstase”, Iaşi 2014, p.7-8.
 53. M. Beţiu, Iu. Oltu, Dorina Rotaru, Nadejda Dolma, Nina Fiodorov. Sifilisul congenital precoce la nou-născut – caz clinic.  Conferinţa de Dermatologie „Zilele Gh. Năstase”, Iaşi 2014, p.23-24.
 54. Nadejda Dolma, M. Beţiu. Acneea la nou-născut şi acneea infantilă – cazuri clinice. Conferinţa de Dermatologie „Zilele Gh. Năstase”, Iaşi 2014, p.35-36.
 55. Nina Fiodorov, M. Beţiu, Olga Sîrbu. Avantajele fototerapiei UVB în bandă îngustă în psoriazis. Conferinţa de Dermatologie „Zilele Gh. Năstase”, Iaşi 2014, p.42-43.
 56. Nadejda Dolma, M. Beţiu, Nina Fiodorov, Iulia Emeţ. Posibilităţi terapeutice în xeroză la atopici. Conferinţa de Dermatologie „Zilele Gh. Năstase”, Iaşi 2014, p.43-44.
 57. M. Betiu, V. Sturza, V. Gogu, Iu. Emeţ, Nina Fiodorov, I. Batîr. Lupus vulgar la copil: prezentare de caz. Conferinţa de Dermatologie „Zilele Gh. Năstase”, Iaşi 2014, p. 44-45.
 58. A.Balta, M.Beţiu, Gh.Muşet, G.Morcov, V.Gogu, Iu.Emeţ. Mastocitozele – cazuri clinice. Conferinţa de Dermatologie „Zilele Gh. Năstase”, Iaşi 2014, p.45-46.
 59. V. Sturza, M. Beţiu. Propedeutica maladiilor dermatovenerice. Curs postuniversitar. CEP Medicina, Chişinău, 2013, 198 p.
 60. M. Beţiu, Gh. Muşet, V.Gogu et al. Dermatovenerologie. Manual pentru studenţi; sub redacţia Mircea Beţiu. CEP Medicina, Chişinău, 2013, 275 p.
 61. M.Bețiu,V.Calistru, V.MorcovGhid Național de conduită a infecțiilor cu transmitere sexuală, MS, Chișinău, 2015, 134 p. (http://old.ms.gov.md/_files/15039-_Ghid_%2520ITS_.pdf)