Default Header Image

Colaborare internațională

Catedra colaborează cu un şir de organizaţii şi instituţii din străinătate, cum ar fi: OMS-Europa; Biroul European al Uniunii Internaţionale de Combatere a Maladiilor Sexual Transmisibile, Londra; Asociaţia Euro-Asiatică a Dermatovenerologilor; Societatea Română de Dermatologie; SANAM – Asociaţia de Combatere a Maladiilor Transmise Sexual, Federaţia Rusă; Institutul central de cercetare a maladiilor cutanate şi venerice, Moscova; Dermatologische Klinik, Klinikum Lippe-Lemgo, Lemgo, Deutschland; Clinica de Dermato-Venerice “Prof. Dr. Scarlat Longhin”, Bucureşti; Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, disciplina Dermatologie, Spitalul Clinic Colentina, Clinica I Dermatovenerologie, Bucureşti; Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa”, disciplina de Dermatologie, Clinica Dermatovenerologie, Iaşi; Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Disciplina de Dermatologie, Clinica Dermatologică-Venerologică, Cluj-Napoca; Universitatea de Medicină şi Farmacie, Disciplina de Dermatologie, Clinica de Dermatologie, Craiova; Universitatea de Medicină şi Farmacie, Disciplina de Dermatologie, Târgu-Mureş; Universitatea de Medicină şi Farmacie, Disciplina de Dermatologie, Timişoara; Universitatea Rusă de Stat de Medicină, Catedra de dermatovenerologie, Moscova; Academia Medicală, Catedra de dermatovenerologie,  Tveri, Federaţia Rusă; Institutul de Medicină, Catedra de dermatovenerologie, Cernăuţi, Ucraina; etc.

      Colaboratorii catedrei au fost antrenaţi întru-un proiect internaţional de elaborare a Ghidului Naţional de diagnostic şi tratament al ITS, sponsorizat de OMS-Europa, Uniunea Internaţională de Combatere a Infecţiilor Sexual Transmisibile, Fundaţia Soros Moldova şi Agenţia SUA pentru dezvoltare internaţională (director proiect Gh. Muşet, prof., dr. şt. med., coordonator proiect M. Beţiu, conf., dr.). După editarea Ghidului ITS, au fost efectuate o serie de activităţi de instituţionalizare şi de instruire a dermatovenerologilor şi medicilor de familie.

        Mircea Beţiu, actualul şef de catedră, este membru al Comitetului Consultativ Regional (OMS-Europa) privind Instruirea şi Cercetarea în Sănătatea Reproducerii; este membru al Comitetului de conducere al Asociaţiei Euro-Asiatice a Dermatovenerologilor, precum şi al Comitetului executiv al Uniunii Internaţionale de Combatere a Infecţiilor cu Transmitere Sexuală (IUSTI-Euro).

         Boris Nedelciuc, conferenţiar universitar, este membru în colegiul de redacţie al publicaţiei Our Dermatology Online Journal, Polonia. De asemenea, este membru în colegiul ştiinţific al reţelei Psoriasis International Network, Franţa.

      Astfel, disciplina universitară dermatovenerologică din Republica Moldova este bogată în frumoase realizări, catedra fiind deschisă pentru colaborare cu centrele dermatologice universitare din Europa, CSI, etc.