Default Header Image

Cercetare

Tema ştiinţifică de bază:

 • Studii în patogenia dermatozelor cronice, perfecţionarea metodelor de tratament. Combaterea maladiilor sexual-transmisibile.

Direcţiile ştiinţifice complementare:

 • Studierea organului cutanat şi a tractului genito-urinar inferior în aspect fiziologic şi patologic;
 • Descifrarea unor aspecte patogenice în afecţiunile cutanate şi cele cu transmitere sexuală;
 • Obţinerea unor noi metode de diagnostic şi tratament în afecţiunile cutanate şi cele cu transmitere sexuală.

Proiecte de cercetare realizate în colaborare cu parteneri de peste hotare:

 • Proiectul-grant “Developing evidence-based clinical standards for STI management in Central and Eastern Europe” al IUSTI si OMS-Euro, având drept scop elaborarea Ghidului Naţional de Management al infecţiilor cu transmitere sexuală. La proiect participă Dr. John Richens, Department of Sexually Transmitted Diseases, Marea Britanie (volumul total de finantare 20.000 $, cota parte de bani care au revenit colaboratorilor catedrei în perioada 2003-2004 a fost de 113.025 lei). Termenul de realizare: iunie 2003 – mai 2005. 

Proiectele de cercetare realizate în colaborare cu parteneri din ţară:

 • Prof. Gh. Muşet – Produse entomologice cu acţiune hepatoprotectoare, imunomodulatoare  şi antiinflmatoare, 2007-2008, în parteneriat cu AŞM;
 • Prof. Gh. Muşet – Utilizarea imupurinului în profilaxia stărilor imunodeficitare dobândite”, 2009-2010, în parteneriat cu AŞM.

Informaţie succintă despre tezele de doctorat susţinute:

 • V. Gogu – Psoriazisul la copii: studiu clinic, hormonal, imunologic, tratamentul. Teza de doctorat a fost susţinută la Consiliul Ştiinţific Specializat DH-14.93.32 din 31.05.2000. Rezultatele obţinute au lărgit conceptul despre rolul declanşator al prolactinei în evoluţia alterărilor psoriazice la copii, nivelul căreia este cert crescut, atât la fetiţe, cât şi la băieţi. Eliberarea excesivă a hormonilor de stres la copiii afectaţi cu psoriazis este asociată de un răspuns imun exagerat, atât celular, cât şi umoral. Cercetările lucrării au apreciat efectul benefic a preparatului dopaminergic bromocriptina în terapia psoriazisului la copii care poate fi folosit pe scară largă în tratamentul complex al acestei maladii atât la copii cât şi la maturi.
 •  B. Nedelciuc – Aspecte clinico-imunologice contemporane în acnea vulgaris şi perfecţionarea metodelor de tratament. Teza de doctorat a fost susţinută la Consiliul Ştiinţific Specializat DH-14.93.32 din 06.09.2000. Executorul a sesizat următoarele concluzii cu implementare în practică a rezultatelor ştiinţifice: la pacienţii cu acnee se constată un dezechilibru imun, preponderent celular, care se accentuează pe măsura agravării clinice; tratamentul trebuie efectuat în complexitate, ţinând cont de bacteriologia leziunilor, gradul perturbărilor metabolice, imune şi hormonale; includerea imunomodulatorului licopid în formula curativă antiacneică deschide noi perspective terapeutice; trasarea celor trei etape de profilaxie antiacneică permite diminuarea riscului morbid, minimalizarea intervenţiilor medicamentoase.
 • M. Beţiu – Eczema: oxidarea peroxidică a lipidelor, sistemul antioxidant şi activitatea enzimelor lizozomale; corecţia terapeutică. Teza de doctorat a fost susţinută la Consiliul Ştiinţific Specializat DH-14.93.32 din 27.02.2002. Autorul conchide: în eczema de origine mixtă (exo-endogenă) stresul oxidativ este manifestat la bolnavi prin activizarea proceselor de oxidare peroxidică a lipidelor cu majorarea în eritrocite şi serul sanguin a conţinutului hidroperoxizilor lipidici şi dialdehidei malonice; modificările biochimice eritrocitare şi serice sunt în concordanţă cu gradul topografic de afectare cutanată, fiind mai pronunţate în formele diseminate de eczemă; stresul oxidativ demarat în eczemă asociază inhibarea sistemului antioxidant, exprimată prin deprimarea celor mai importanţi parametri ai protecţiei antioxidante,  precum şi perturbări de activitate a enzimelor ciclului glutationic; în eczemă labilizarea membranelor şi creşterea activităţii enzimelor lizozomale este un rezultat al impactului stresului oxidativ la nivel celular, moment ce invocă la bolnavi şi gradul topografic de afectare cutanată prin majorarea activităţii eritrocitare şi serice a enzimelor lizozomale direct proporţională cu aria erupţiilor inflamatorii; analiza comparativă a diferitelor programe terapeutice administrate bolnavilor din studiu demonstrează un efect prioritar, în sistarea semnelor clinice de eczemă şi aplanarea biochimică a stresului oxidativ alergic, al medicaţiei combinate (delagil) şi complexe (delagil şi vitamine E-C) vs. tratamentul de rutină.
 • E. Raevschi – Aspectele medico-sociale, principiile diagnosticului complex şi de tratament al nevilor nevocelulari. Teza de doctorat a fost susţinută la Consiliul Ştiinţific Specializat DH-14.93.32 din 29.01.2003. Pe un lot de pacienţi cu nevi nevocelulari, investigaţi clinic, histologic şi statistic, a fost demonstrată morbiditatea maximă în 3 puseuri de vârstă: 11-15 ani, 26-30 ani şi 41-45 ani. Fototipul cutanat I şi II (persoanele cu ochi albaştri sau verzi, blonzii) prezintă un risc sporit pentru a dobândi nevi nevocelulari. Totodată, a fost demonstrată eficacitatea preparatului „Izonidez” în combateea cicatricelor inestetice postoperatorii.
 •  Angela Savin Grosu – Studiul acţiunii antifungice a unor preparate autohtone de origine vegetală, 2009.

Proiecte de cercetare în derulare

 1. N. Dolma

Dermatita atopică la sugar, copil şi adolescent: aspect corelativ clinice, imunologice şi genetice

(aprobată de catedră, Seminarul Ştiinţific de profil şi Consiliul Ştiinţific).

2. V. Ţâbârnă

Particularităţile clinico-terapeutice şi diagnostice ale micozelor cutaneo-mucoase în diabetul zaharat.

(aprobată de catedră, Seminarul Ştiinţific de profil şi Consiliul Ştiinţific).

3. E. Iulia

Caracteristica clinico-genetică a răspunsului imun la pacienţii cu psoriazis

(aprobată de catedră, Comitetul de eitică,  Seminarul Ştiinţific de profil şi Consiliul Ştiinţific).

4. A. Balta

Keloidul şi cicatricea hipertrofică: aspectele clinico-evolutive şi optimizarea conduitei terapeutice

(aprobată de catedră).

5. G. Eugen

Corelaţii etiopatogenetice şi clinico-terapeutice în rozacee

(aprobată de catedră).

Teze susţinute:

Oleg Tabuică  - Sifilisul latent recent și diagnosticul diferențial cu reacțiile serologice fals pozitive.Teză de doctor în ştiinţe medicale, 2012. În premieră, în Republica Moldova, în baza unui material clinic  credibil a fost apreciată performanţa diagnostică a tehnicii imunoblot în sifilisului latent, precum şi identificarea reacțiilor serologice fals-pozitive. Au fost cuantificate multiple maladii asociate la pacienţii cu serologia nespecifică. În studiul actual a fost iniţiată o cercetare de perspectivă în diagnosticul sifilisului serorezistent, ce va permite optimizarea diagnosticului serologic şi va facilita managementul terapeutic şi conduita ulterioară a acestei complicate categorii de pacienţi. În rezultatul studiului actual au fost elaborate recomandări practice de utilizare raţională a reacţiei imunoblot ca test de confirmare în cazurile descrepante. A fost elaborat un algoritm diagnostic de diferenţiere a sifilisului latent recent cu reacțiile serologice fals-pozitive. Diagnosticul precoce al sifilisului latent recent şi minimalizarea erorilor de laborator generate de reacțiile serologice fals-pozitive va îmbunătăţi şi nivelul asistenţei medicale respective.