Публикации

 1. Beţiu, M. Dermatovenerologia în teste (culegere de teste) / M. Beţiu, Gh. Muşet, N.Fiodorova // USMF „Nicolae Testemiţanu” Centrul Editorial-Poligrafic Medicina. – Chişinâu – 2004. – 176 p.
 2. Beţiu, M. Dermatovenerologia în teste. Дерматовенерология в тестах / M. Beţiu, Gh. Muşet, N. Fiodorova // Ed. a II-a. – Tipografia „Ericon” – Chişinău –
 3. Beţiu, M. Ghid de diagnostic şi tratament al infecţiilor cu transmitere sexuală / M. Beţiu, N. Fiodorova, N. Jelamschi, D. Bodrug // Ed. Pontos. – Chişinău. – 2006 – 174 p.
 4. Beţiu, M. Sifilis: diagnosticul şi definiţie de caz, interpretarea testelor serologice şi tratament (suport metodic pentru studenţi şi rezidenţi) / M. Beţiu // USMF „Nicolae Testemiţanu” Centrul Editorial-Poligrafic Medicina. – Chişinău – 2008. – 27 p.
 5. Beţiu, M. Decizii pentru un mod sănătos de viaţă (ghidul profesorului pentru cursul opţional pentru instituţiile din învăţământul profesional şi mediu de specialitate din R. Moldova) / M.Beţiu, V.Creţu, N.Creţu, L.Sclifos, S.Lîsenco, G.Obreja // CMB. – Chişinău. – 2011. – 123 p.
 6. Beţiu, M. Decizii pentru un mod sănătos de viaţă (ghidul elevului pentru cursul opţional pentru instituţiile din învăţământul profesional şi mediu de specialitate din R.Moldova) / M.Beţiu, V.Creţu, N.Creţu, L.Sclifos, S.Lîsenco, G.Obreja // CMB. – Chişinău. – 2011. –
 7. Botnaru, V., Medicina internă: Breviar: modulul Alergologie. Manual pentru uzul studenţilor / V.Botnaru, D.Calaraş, M. Beţiu, V.Brocovschi, C.Toma // „Serebia” SRL. – Chişinău – 2011 – 166 p.
 8. Gogu, V. Psoriazisul (elaborare metodică pentru studenţi) / V. Gogu // Tipografia „Sofart Studio” SRL. – Chişinău. – 2007. – 26 p.
 9. Gogu, V. Dermatita de stază şi vasculitele alergice (elaborare metodică pentru studenţi)/ V. Gogu, Gh. Muşet, B. Nedelciuc, M. Beţiu // USMF „Nicolae Testemiţanu” Centrul Editorial Poligrafic “Medicina”. – Chişinău – 2007. – 27 p.
 10. Gogu V. Lichenul plan (elaborare metodică pentru studenţi) / V. Gogu, Gh. Muşet, B. Nedelciuc // USMF „Nicolae Testemiţanu” Centrul Editorial Poligrafic “Medicina”. – Chişinău – 2007. – 18 p.
 11. Muşet Gh. Dermatita atopică: aspecte de etiologie, patogenie. Diagnostic clinic şi tratament / Gh. Muşet // USMF „Nicolae Testemiţanu” Centrul Editorial-Poligrafic Medicina. – Chişinău – 2007. – 27 p.
 12. Mereuţă, I. Managementul omcodermatologic în depistarea precoce a tumorilor cutanate. / I. Mereuţă, Gh. Muşet, E. Tcacenco, D. Harştea //.- Chişinău ”Infohandi” SRL, 2009,
 13. Nedelciuc, B. Dermatovenerologie eponimică, toponimică şi acronimică / B. Nedelciuc // Întreprinderea de Stat Firma Editorial Poligrafică “Tipografia Centrală”. – Chişinău. – 2010. – 212 p.
 14. Nedelciuc, B. Acneea vulgară / B. Nedelciuc // Tipografia “Sofart Studio” SRL. – Chişinău. – 2007. – 30 p.
 15. Sturza, V. Manifestări corelative între patologia cutanată şi cea gastro-intestinală (ghid de medicină practică) / V. Sturza // Firma Editorial Poligrafică “Tipografia Centrală”. – Chişinâu. – 2003. – 45 p.
 16. Sturza V. Onicomicozele – opţiuni terapeutice (ghid de medicină practică) / V. Sturza, Gh. Muşet, E. Şalaru // Firma Editorial Poligrafică “Tipografia Centrală”. – Chişinâu. –
 17. Бециу, М.И. Дерматовенерология в тестах (сборник тестов) / М.И. Бециу, Г.В. Мушет, Н.М. Фёдорова // Издательско-полиграфический центр Medicina. – Кишинэу. – 2005. – 194 c.
 18. Гогу, В.Н. Псориаз (методическое пособие для студентов) / В.Н. Гогу // Издательско-полиграфический центр Medicina. – Кишинэу. – 2007. –
 19. Гогу,В.Н. Застойный дерматит и аллергические васкулиты (методическое пособие для студентов) / В.Н. Гогу, Г.В. Мушет, Б.П. Недельчук, Н.М. Фёдорова // Издательско-полиграфический центр Medicina. – Кишинэу. – 2007. – 27 с.
 20. Гогу В.Н. Красный плоский лишай (методическое пособие для студентов) / В.Н. Гогу, Г.В. Мушет, Б.П. Недельчук // Издательско-полиграфический центр Medicina. – Кишинэу. – 2007. – 18 с.
 21. Мордовцев, В.Н. Псориаз / В.Н. Мордовцев, Г.В. Мушет, В.И. Альбанова // Штиинца. – Кишинев. – 1991. – 185с.