Publications

 1. BEŢIU, M., MUŞET, Gh. FIODOROVA, N. Dermatovenerologia în teste: culegere de teste.  Chişinău: Medicina, 2004. 176 p.
 2. BEŢIU, M., MUŞET, Gh., FIODOROVA, N. Dermatovenerologia în teste = Дерматовенерология в тестах , Ed. a II-a. Chişinău: Ericon, 2007. 240 p.
 3. BEŢIU, M., FIODOROVA, N., JELAMSCHI, D. BODRUG, N. Ghid de diagnostic şi tratament al infecţiilor cu transmitere sexuală. Chişinău: Pontos, 2006. 174 p.
 4. BEŢIU, M. Sifilis: diagnosticul şi definiţie de caz, interpretarea testelor serologice şi tratament. Suport metodic pentru studenţi şi rezidenţi. Chişinău: Medicina, 2008. 27 p.
 5. BEŢIU, M., CREŢU, V., CREŢU, N. ş. a. Decizii pentru un mod sănătos de viaţă: Ghidul profesorului pentru cursul opţional pentru instituţiile din învăţământul profesional şi mediu de specialitate din R. Moldova.  Chişinău: CMB, 2011. 123 p.
 6. BEŢIU, M.,  CREŢU, V., CREŢU, N. ş. a.  Decizii pentru un mod sănătos de viaţă: Ghidul elevului pentru cursul opţional pentru instituţiile din învăţământul profesional şi mediu de specialitate din R.Moldova. Chişinău: CMB, 2011. 83 p.
 7. BOTNARU, V., CALARAŞ, D., BEŢIU, M. Medicina internă. Breviar: modulul Alergologie. Manual pentru uzul studenţilor. Chişinău: Serebia, 2011. 166 p.
 8. GOGU, V. Psoriazisul: Elaborare metodică pentru studenţi. Chişinău: Sofart Studio, 2007. 26 p.
 9. GOGU, V., MUŞET, Gh., NEDELCIUC, B., BEŢIU, M. Dermatita de stază şi vasculitele alergice: Elaborare metodică pentru studenţi.  Chişinău: Medicina, 2007. 27 p.
 10. GOGU, V., MUŞET, Gh., NEDELCIUC, B. Lichenul plan: Elaborare metodică pentru studenţi.  Chişinău: Medicina, 2007. 18 p.
 11. MUŞET, Gh. Dermatita atopică: aspecte de etiologie, patogenie. Diagnostic clinic şi tratament. Chişinău: Medicina, 2007. 27 p.
 12. MEREUŢĂ, I., MUŞET, Gh., TCACENCO, E., HARŞTEA, D. Managementul oncodermatologic în depistarea precoce a tumorilor cutanate. Chişinău: Infohandi, 2009. 110 p.
 13. NEDELCIUC, B. Dermatovenerologie eponimică, toponimică şi acronimică. Chişinău: Tipografia Centrală, 2010. 212 p.
 14. NEDELCIUC, B. Acneea vulgară. Chişinău: Sofart Studio, 2007.  30 p.
 15. STURZA, V. Manifestări corelative între patilogia cutanată şi cea gastro-intestinală: Ghid de medicină practică.  Chişinâu: Tipografia Centrală, 2003. 45 p.
 16. STURZA, V., MUŞET, Gh., ŞALARU, E. Onicomicozele – opţiuni terapeutice: Ghid de medicină practică. Chişinău: Tipografia Centrală, 2003. 47 p.
 17. БЕЦИУ, М., МУШЕТ, Г.,  ФЁДОРОВА, Н. Дерматовенерология в тестах: Cборник тестов Кишинэу: Medicina, 2005. 194 c.
 18. ГОГУ, В.Н. Псориаз: Mетодическое пособие для студентов. Кишинэу: Medicina, 2007.
 19. ГОГУ, В., МУШЕТ, Г., НЕДЕЛЬЧУК, Б., ФЁДОРОВА, Н.  Застойный дерматит и аллергические васкулиты: Mетодическое пособие для студентов. Кишинэу: Medicina, 2007. 27 с.
 20. Гогу, В., Мушет, Г., Недельчук, Б. Красный плоский лишай: Mетодическое пособие для студентов. Кишинэу: Medicina, 2007. 18 с.
 21. МОРДОВЦЕВ, В., МУШЕТ, Г., АЛЬБАНОВА, В. Псориаз. Кишинэу: Штиинца, 1991. 185 с.